Noortekohtumiste Projekt "Helping Hand - 21"

“Helping Hand - 21” on noortekohtumiste projekt, mis on suunatud vabatahtliku teenistuse tutvustamisele noortele vanuses 14-18 aastat.


Projekti eesmärk seisneb selles, et tutvustada noortele "vabatahtliku töö" mõistet ning aidata neil lõhkuda sellega seonduvaid eelarvamusi, müüte või stereotüüpe. See soodustab noorte omaalgatuse loomist ning noorte aktiivsemat osalust ühiskonnaelus. Projekti tulemusena saavad noored teada vabatahtliku tööga tegelemise võimalustest Eestis ja välismaal, oskavad ise leida vajalikku informatsiooni internetis, leiavad uusi sõpru ja tuttavaid ning muutuvad enesekindlamaks, kuna projekti tegevuste jooksul proovivad erinevaid vabatahtliku töö võimalusi.


Oluline on ka see, et projekt toimus samaaegselt nii eesti-, kui ka vene keeles (vahepeal ka inglise keeles), mille tõttu noored said suurepärase võimaluse arendada enda keeleoskusi ja tutvuda teist keelt kõnelevate noorte kultuuriga.


Projekti raames taodeldi 6348€, millega olid kaetud toitlustus-, transpordi-, majutus-, ja vahendite kulud.


Noortekohtumised toimusid 2021 aasta suvel. Kokku oli 2 kohtumist: 28.06-02.07 Põhja-Tallinna Noortekeskuses ja 16.08-20.08 Kesklinna Noortekeskuses.


Noortekohtumiste projekti on aidanud kirjutada ja läbi viia aktiivsed noored, kellele oleme väga tänaulikud!Noortekohtumise projekti elluviimist toetas Haridus- ja Noorteamet #noortekohtumised #haridusjanoorteamet #sõbralikkusesaadikud