Noorte omaalgatuslik projekt “Maatriksisse sisenemine”

September 2019„Maatriksisse sisenemine” projekti mõte ehk idee tuleneb filmist „The Matrix”, kus kõik on koos ühes süsteemis, milles saavad kõik oma tundeid, oskusi ning vajadusi väljendada.


Projekti „Maatriksisse sisenemine” tegevused toovad kaasa Põhja- Tallinna Noortekeskusesse arvutiklassi uuendamise, mis on noorte jaoks üks olulisemaid ruume, kus nad oma vaba aega igapäevaselt veedavad vahendeid kasutades. Arvutiklass on ruum, kus noored osalevad erinevates tegevustes, mille olulisteks eesmärkideks ja väärtusteks on mitteformaalne õppimine ja enesearendamine, kogemuste saamine, suhtlemine, mängimine ja vaba aja veetmine. Samal ajal on ruum tegelikult mitte nii noortepärane nagu see võiks olla ehk ruum vajab noorte vajadustele kohandatud uudsemaid materjale ja lahendusi, et noored lisaks juba toimivatele tegevustele ka ruumis ennast hästi tunneksid. Noored tahavad ruumi korda teha ise, kuna nad teavad, mida nad tegelikult tahavad ja nemad veedavad seal igapäevaselt oma vaba aega kõige enam.


Ruumi ümberehitus on inspireeritud küberpunki stiilis, millele lisanduvad erinevad ja paremad valguslahendused. Hetkel olemasolev valgustussüsteem ei toeta absoluutselt noorte ega arvutiklassi valguslahenduse vajadusi. Ruumi suurus on täpselt 19.6m², kus tuleb kasutusse võtta uus värvi lahendus, erinevad LED lambid ning arvuti lakke riputus ripplaed, mis annavad võimaluse noortel olla eemal ohtlikest elektroonilistest vidinatest nagu arvutid, juhtmed, valgused. Ümberehitused toimuvad noorte poolt organiseeritult ja avatud töötubade vormis. Projekti veavad eest kolm noort Raido, Enrike ja Denis, keda on valmis vajadusel toetama ka noortekeskuse noorsootöötajad. Projektis „Maatriksisse sisenemine” näeme võimalust toetada eesti, vene ja muu keelsete noorte omavahelist suhtlemist, unistuste või ideede faasi jäänud tegude realiseerimist, vaba aja veetmist läbi ühistegevuste, õppimist läbi praktika ehk põnevate kogemuste saamist läbi „käed külge” tegevuste. Põhja- Tallinna Noortekeskust külastab igapäevaselt pea võrdväärselt eesti ja vene või muu kultuurilise taustaga noori ning näeme, et noorte omavahelist suhtlemist tuleb igati toetada läbi ühistegevuste ja ühiste eesmärkide või unistuste täitmise, et toimiks omavahelised suhtlemis-protsessid ja teineteise parem mõistmine.


“Maatriksisse sisenemine” projekti tegevused on rahastatud Pick-up Briti eri 2019 ehk Eesti ANK ja Briti Nõukogu koostöös.